John de Summer-Brason
Up FOREDRAG BØGER Public Relations

 

 

 

Når man, som jeg, nærmer sig 'personlig branding' med en akademisk indfaldsvinkel, er der selvsagt mange menneskers arbejde man bygger videre på. Nemt er det med de skriftlige kilder som afspejler sig i teksten, i noteapparatet og litteraturlisten bagerst i bogen. Hvor de primære mundtlige kilder i mange tilfælde kan krediteres direkte i den løbende tekststrøm, kniber det mere med de sekundære mundtlige kilder.

Jeg skal ikke blot takke de mennesker, som har givet mig uvurderlig baggrundsviden om et givent emne, men også takke de af mine kvalificerede venner, som har været imødekommende overfor mine spørgsmål.

Først og fremmest tak til forlagsredaktør Anne Weinkouff, Børsens Forlag. Tak til cand.scient.soc. Lars Pilegaard for kyndige kommentarer til flere af kapitlerne. Tak til forlæggerne Kasper Nielsen og Claus Clausen for kvalificerede kommentarer til Turèll og Thorborg-kapitlerne. Tak til illustratoren Ole Kidde for kommentarer til Dan Turèll-kapitlet.

Tak til dir. Henrik Sørensen og mag. art. Jan Esmann, cand.merc. Karsten Koed, forfatter Ole Grünbaum, marketingchef Ann Forup, musikchef Dan Rachlin, litterær red. Grith Lygum, journalist Pernille Tranberg for bidrag til Martin Thorborg-kapitlet. 

Tak til Per Munkholm for kommentarer til Blixen-kapitlet. Tak til koncertpianist, koncertpianist Thomas Westenholz, kgl. operasanger Frans Lasson, dr.phil Hans Boll-Johansen, mag.art. Grethe Rostbøll, ph.d. Vibeke Petersen, mag.art. Ivan Z. Sørensen og nu afdøde kgl. translatør og bibliotekar Robert de Summer-Brason, min far, for uddybende samtaler om Karen Blixen. 

Tak til filmproduceren Preben Keldsen for uvurderligt indblik i fænomenet Pernille Aalund. Tak til seksualterapeuten Pia Struck og Marion Lippert, min ældste søster med værdifulde erfaringer fra showbiz, for supplerende feedback på fru Aalund. 

Tak til journalist Jean Poul Carl Ekstrøm og civilingeniør Jens Fisker for kommentarer til Mærsk-kapitlet. Tak til chefredaktørerne Jan Cortzen, Flemming Højbo, Kristian Lund, Anders Thisted og historikerne Ole Lange og Søren Mørch, informationschef Lennart Weber, dir. Hans Niemann og dir. Steen Kølving Jensen, tidl. folketingsmedlem Frank Aaen samt Jørgen-Henrik Raaby, Klaus Fuglevig, Anette Rosenstand, Niels-Erik Borgquist for viden om Mærsk Mc-Kinney Møller. Tak til IT-konsulent Kjeld F. Lund og direktør John Wagner for supplerende viden om Mærsk.

Tak til skuespillerinden Chili Turèll, illustratoren og forfatteren Peder Bundgaard, forfatteren Asger Schnack, forlagsredaktør Jens Christiansen og kapelmester Jan Kaspersen for viden om Dan Turèll.

Tak til forfatteren Knud Pedersen for introduktionen til fænomenet Klaus Riskær Pedersen.

Tak til hofreporter Bodil Cath, Hofchef Per Thornit, informationschef Bodil M. Frederiksen,  forsker Susanne Vogt, Milli Svarrre, BA, chefredaktør Anders Thisted, medredaktør Peter Juul, redaktionschef Kristian Bo Eriksenforfatter Suzanne von Wovern Rasmussen for viden om Kongehuset.   

Tak til juristerne Bo Vadt Christensen og Chr. Tolstrup for juridisk bistand. Projektleder Christian Ringbæk for viden om copyright. Tak til forfatteren Gorm Henrik Rasmussen og magistrene Jørgen Haarder, Steen Beck og Erik Boel for litterær sparring. Tak til mag.art. Peter Q. Rannes for overdådig litterær sparring. Cand.phil. Carsten Kidde og cand.merc. Uffe Just for deres socialpsykologiske vinkel til branding-begrebet. Tak til Peter Michael Jacobsen for assistance. Tak til livsvejleder og aut. psykolog Jahnnie Sigård for bidrag mht. psykologiske profiler. Tak til huskatten Leo (du er stadig ikke en hund som Berlingske Søndag skrev 12.6.2005!) Den største tak til min hustru Jette Sigaard for inspiration og tålmodighed.      

 
Copyright © 2004 John de Summer-Brason