J O H N   D E   S U M M E R  -  B R A S O N

C AN D .  C O M M.  I  K O M M U N I K A T I O N  &  D A N S K ,  M E R K O N O M ,  J O U R N A L I S T  D J

Public Relations Bøger Foredrag

Om Karen Blixen på Radio24syv

Om Berømte Motorcyklister på radio24syv

Om personlig branding i KOM magasinet s. 12

Velkommen til min webpage som kommunikationsrådgiver, forfatter og underviser.

Jeg arbejder med en masse skriftlige opgaver; bøger, journalistik, corporate papers, mediaplaner, annoncer, ghostwriting.

Jeg er et naturtalent i skriftlig formidling, men har måttet kæmpe en del for at kunne gøre mig gældende inden for Public Relations og strategisk kommunikation. Det er her, at min efterhånden voldsomt store uddannelse har haft sin berettigelse.

Fra som studerende at skrive artikler i tidsskriftet Foto & Video og kronikker i Berlingske har jeg takket været en del praktisk arbejde og en merkonomuddannelse og så universitet, kunnet bevæge mig i retning af alt det frække inden for strategisk kommunikation. Hvilket vil sig markedsføringsplaner, markedsanalyser, copywriting, ghostwriting for travle ledere, bogtilrettelæggelse, blogging, oversættelser, eventmaking og +100 foredrag og kurser om personlig branding.

Inspireret af den canadiske sociolog Erwing Goffman, der i sin "The Presentation of Self in Everyday Life" introducerer en teatermetafor for at kunne beskrive menneskers interaktioner i det offentlige rum, skrev jeg 2004 Berømmelsens Anatomi - otte fortællinger om personlig branding; første danske akademiske udgivelse (med noteapparat og litteraturliste) om personlig branding.

Bogen har haft et stærkt efterliv. Ikke blot i form af de flere end 100 foredrag og kurser  den lokkede mig ud i, men den har yderligere banet vejen for mig til at blive underviser. Jeg synes kort sagt, at det er stærkt berigende at gå i dialog med et hold, en klasse. Udover ekstern kursusleder på højskolerne på Kalø og i Esbjerg, og i 2019 nu på Brandbjerg, har jeg med min gymnasierettede kandidatgrad undervist en del i dansk. DU3, modul 1-4; udenlandske akademikere med behov for at lære dansk. Mine spidskompetencer i kommunikation og undervisning er siden 2016 forenet hos Affectum, hvor jeg er kommunikationskonsulent i et ekspanderende kursushus, der bringer efteruddannelse og teambuilding ud til sundhedsfagligt personale landet over. Du kan læse min LinkedIN-profil her.   

Da "Berømmelsens anatomi" har tyngden i Karen Blixens eminente selviscenesættelse, har jeg gennem min senere specialeafhandling "Karen Blixens kommunikative bestræbelser. En kunstners brug af branding og personlig branding af sit kunstneriske univers" forsøgt at gå et par spadestik dybere hvad angår den danske verdensforfatters helt fantastiske engagement og suveræne omdømmebeherskelse.

Hvor jeg i "Berømmelsens anatomi" altovervejende har trukket på danske kilder, centreret om de litterater og kulturpinger som kendte hende, har jeg i min senere research også inkluderet en svensk tilgang til fænomenet.

Min seneste research har bestyrket mig i indtrykket af, at Karen Blixen i usædvanlig grad var en kvinde forud for sin tid. Ikke blot som en af det 20. århundredes vigtigste danske forfatter, men samtidig en af de dygtigste forretningskvinder Danmark har kendt.

Hvor den omfangsrige klassiske Blixen-forskning i høj grad tager sig udgangspunkt - som Blixen selv ville det - i hendes litterære skaberværk, har jeg i min forskning forsøgt at rekonstruere den stærke vilje og de bevidste handlinger som drev hende mod de litterære spidsproduktioner og den berømmelse, hun skabte sig ud fra datidens amerikanske brandinglogik og netværkstankegang, hvor det gælder om at påvirke opinionsdannere, har man et budskab man vil udbrede.

Men bundlinjen er, at jeg elsker at undervise, elsker at gå i dybden med de kommunikationsopgaver som er min professionelle identitet.

Jeg er Google-certificeret i Digital Marketing - men længe efter at Martin Thorborg og hans folk allerede har SEO-trimmet denne hjemmeside. Tak til Martin for det. Og da udvekslede link er en del af en god SEO-page ranking, hermed et link til dygtige Martin...


PERSONLIG BRANDING

Telefon
+45 29 91 47 29                        
Postadresse
Nonnebakken 6, DK-2830 Virum
E-mail
john.de.summer@gmail.com